Return to search

Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering : från visioner till uppföljning av Hammarby sjöstad och Västra hamnen /

Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2006.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/185145013
Date January 2006
CreatorsGreen, Anna,
PublisherLinköping : Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet,
Source SetsOCLC
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
SourceSammanfattning och fulltext från Linköping University Electronic Press
CoverageStockholm Malmö

Page generated in 0.0021 seconds