Return to search

Inverkan av hjullast och ringtryck på tryck och deformation i jordprofilen, främst i matjorden /

Examensarbete.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/185146306
Date January 2003
CreatorsAnselmsson, Matts Ola.
PublisherUppsala : Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences,
Source SetsOCLC
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish

Page generated in 0.0799 seconds