Return to search

Den svenska skolan och det mångkulturella - en paradox? /

Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2005.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/185228611
Date January 2005
CreatorsLjungberg, Caroline,
PublisherMalmö : Linköping : IMER, Malmö högskola : [Malmö University Press] ; Tema Etnicitet, Linköpings universitet,
Source SetsOCLC
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish

Page generated in 0.0015 seconds