Return to search

Dionysos på Årsta torg : färgfrågan i svensk efterkrigsarkitektur /

Lic.-avh. Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 2006.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/185462225
Date January 2006
CreatorsFerring, Mari,
PublisherStockholm : Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, Kungl. Tekniska högskolan,
Source SetsOCLC
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
CoverageStockholm

Page generated in 0.0022 seconds