Return to search

"Ledsna mammor - besvikna kvinnor?" : perinatal depression och kvinnors och mäns föräldraskap första året efter barnets födelse = "Unhappy mothers - disappointed women?" : perinatal depression and parenthood the first year after childbirth /

Licentiatavhandling (sammanfattning) Stockholm : Karol. inst., 2005. / Härtill 2 uppsatser.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/185791883
Date January 2005
CreatorsSeimyr, Louise.
PublisherStockholm,
Source SetsOCLC
LanguageSwedish
Detected LanguageEnglish
SourceAbstract

Page generated in 0.0015 seconds