Return to search

Lärares kunskapsutnyttjande i praktiken : ett personligt och kontextuellt perspektiv på vardagskunskap och forskning /

Diss. Linköping : Univ.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/186141687
Date January 1900
CreatorsRobertson Hörberg, Cristina,
PublisherLinköping : Univ.,
Source SetsOCLC
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
SourceSammanfattning på engelska (spikblad)

Page generated in 0.0093 seconds