Return to search

Stadens barn på landet : Stockholms sommarlovskolonier och den moderna välfärden /

Diss. Linköping : Univ.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/186144924
Date January 1900
CreatorsMünger, Ann-Charlotte,
PublisherLinköping : Tema, Univ.,
Source SetsOCLC
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
SourceSammanfattning på engelska (spikblad)
CoverageStockholm.

Page generated in 0.0017 seconds