Return to search

Dialogen som styrningsfilosofi och dess gestaltning i praxis : en fallstudie av dialogens gestaltning i en process som handlar om att formulera mål för en pedagogisk verksamhet /

Lic.-avh. Luleå : Luleå tekniska univ., 2005.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/186697312
Date January 2005
CreatorsWikgren, Gretha.
PublisherLuleå : Inst. för utbildningsvetenskap, Univ.,
Source SetsOCLC
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish

Page generated in 0.0015 seconds