Return to search

Einstweiliger Rechtsschutz im MERCOSUR /

Oorspr. proefschrift Hamburg, 2005/2006. / Met een bijlage in het Duits en het Spaans. Met lit. opg. Met samenvatting in het Duits.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/206647917
Date January 2006
CreatorsBoĢˆckel, Margret.
PublisherBaden-Baden : Nomos,
Source SetsOCLC
LanguageGerman
Detected LanguageDutch

Page generated in 0.0025 seconds