Return to search

Die uitdaging aan pastoraat vandag met die oog op die verwerwing van Skrifverantwoorde lewensbestuursvaardighede

Thesis (M.Th.(Prakt. teol.))--Universiteit van Pretoria, 2000. / Includes bibliographical references (p. 142-146).

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/259734885
Date January 2000
CreatorsVan Jaarsveld, Andries Sarel Marthinus.
PublisherPretoria : [s.n.],
Source SetsOCLC
LanguageEnglish
Detected LanguageUnknown

Page generated in 0.0019 seconds