Return to search

Die belastinghantering van buitelandse valutaverpligtinge aangegaan deur 'n maatskappy vir die verkryging van kapitaalbates

Thesis (M.Com.(Belasting))--Universiteit van Pretoria, 2009. / Synopsis in English and Afrikaans. Includes bibliographical references.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/326522082
Date January 2009
CreatorsBosman, J. A. C.
PublisherPretoria : [s.n.],
Source SetsOCLC
LanguageAfrikaans
Detected LanguageUnknown

Page generated in 0.0022 seconds