Return to search

Mellan Torneå och Amsterdam : en undersökning av Stockholms roll som förmedlare av varor i regional- och utrikeshandel 1600-1650 /

Akademisk avhandling--Filosofie doktorsexamen, 1990. / Résumé en allemand. Bibliographie p. 447-450. Index.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/467908885
Date January 1990
CreatorsSandström, Åke.
PublisherStockholm : Stockholms stad,
Source SetsOCLC
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
CoverageStockholm (Suède) Suède

Page generated in 0.0024 seconds