Return to search

Volkshuisvesting in Nederland en Belgie : een vergelijking van de wet- en regelgeving na de Tweede Wereldoorlog /

Proefschrift--Rijksuniversiteit te Leiden, 1993. / Résumé en anglais. Bibliogr. p. 307-322. Index.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/468393963
Date January 1900
CreatorsRietman, Hermine Cornélie Ida,
Publisher[Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,
Source SetsOCLC
LanguageDutch
Detected LanguageDutch

Page generated in 0.0015 seconds