Return to search

Lager, produktion og prisfastsaettelse fra et stokastisk synspunkt

Thesis (doctoral)--Københavns Universitet, 1963. / At head of title on series t.p.: Foreningen til unge handelsmaends uddannelse. Includes bibliographical references (p. 225-227).

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/551640223
Date January 1963
CreatorsLykke Jensen, E.
PublisherKøbenhavn : Einar Harcks,
Source SetsOCLC
LanguageDanish
Detected LanguageDanish

Page generated in 0.0015 seconds