Return to search

Analysis of the animal community in a beech forest floor

Proefschrift--Leyden. / Translated by M.M.C. von der Möhlen. "Verschijnt ... in het Tijdschrift voor entomologie, deel 94, afl. 1 (1951) en als Mededeling no. 9 van het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur." "Stellingen": [2] p. inserted. Bibliography: 161-168.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/596371295
Date January 1950
CreatorsDrift, Joseph van der.
PublisherWageningen,
Source SetsOCLC
LanguageEnglish
Detected LanguageDutch

Page generated in 0.002 seconds