Return to search

Het formuleren van een formele kritiek op een betogende tekst een uitgewerkt voorbeeld van een procedureconstructie /

Thesis--Rijksuniversiteit te Utrecht, 1984. / Summary in English. Includes bibliographical references (p. 279-386).

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/613223702
Date January 1984
CreatorsHoven, Paul van den,
PublisherDordrecht, Holland ; Cinnaminson, U.S.A. : Foris Publications,
Source SetsOCLC
LanguageDutch
Detected LanguageDutch

Page generated in 0.1373 seconds