Return to search

Leierskapstrategiee vir effektiewe selfbestuur vir graad 12 leerlinge

Thesis (M. Ed. (Opvoedkundige Sielkunde))--Universiteit van Pretoria, 2005. / Includes bibliographical references.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/639233846
Date January 2005
CreatorsKrope, Jacob Jeffrey.
PublisherPretoria : [s.n.],
Source SetsOCLC
LanguageAfrikaans
Detected LanguageUnknown

Page generated in 0.0023 seconds