Return to search

Isothermen van helium bij temperaturen van +20⁰ C tot -270⁰ C. en verandering van de dichtheid van vloeibaar helium tussen 4⁰ .2K. en 1⁰ .2K

Proefschrift--Leiden.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/646367042
Date January 1924
CreatorsBoks, Johan Diederik Anne.
PublisherLeiden, Eduard Ijdo,
Source SetsOCLC
LanguageDutch
Detected LanguageDutch

Page generated in 0.0021 seconds