Return to search

Om kontrollering af pasteuriseret mælk, med særligt henblik paa langtidspasteuriseret og stassaniseret mælk

Thesis (doctoral)--Copenhagen, 1937. / "Litteraturfortegnelse": p.[171]-175.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/649858152
Date January 1937
CreatorsStein, K. S.
PublisherKjøbenhavn : Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck,
Source SetsOCLC
LanguageDanish
Detected LanguageDanish

Page generated in 0.002 seconds