Return to search

Evaluering van twee groepe dubbelgenoteerde maatskappye, wat op die JSE Sekuriteitebeurs van Suid-Afrika genoteer is, vir suksesvolle omskakeling na internasionale finansieĢˆle verslagdoeningstandaarde teen 2005 /

Thesis (MRek)--University of Stellenbosch, 2005. / Bibliography. Also available via the Internet.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/71274444
Date January 2005
CreatorsSmith, Heidi Helette.
Source SetsOCLC
LanguageAfrikaans
Detected LanguageUnknown
SourceLink to the online version

Page generated in 0.0013 seconds