Return to search

Konsten att överleva på en konkurrenssatt marknad : ett fall för bevakningstjänsten

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:sh-1366
Date January 2007
CreatorsMeoño Escurra, Rosa, Seleznova, Anna
PublisherSödertörn University College, School of Business Studies, Södertörn University College, School of Business Studies, Huddinge : Institutionen för ekonomi och företagande
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0019 seconds