Return to search

Från affärsidé till nöjd kund : En studie om interna marknadsföringsaktiviteter hos större hotell i Stockholm

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:sh-1783
Date January 2008
CreatorsFerreira Sjöström, Tobias, Johansson, Tomas, Rojas Fuentes, Fabian
PublisherSödertörn University College, School of Communication, Technology and Design, Södertörn University College, School of Communication, Technology and Design, Södertörn University College, School of Communication, Technology and Design
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0015 seconds