Return to search

Aktiefonder vs investmentbolag : En jämförelse mellan dessa placeringsalternativ med avseende på risk och avkastning

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:sh-2524
Date January 2009
CreatorsShlemon, Evan, Shabo, Linnart
PublisherSödertörn University College, School of Business Studies, Södertörn University College, School of Business Studies
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0019 seconds