Return to search

Boomerang/Filippa K : En studie i lojalitet till klädesmärken

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:sh-277
Date January 2005
CreatorsBobowicz, Agneta, Moren Lexander, David
PublisherSödertörn University College, School of Business Studies, Södertörn University College, School of Business Studies, Huddinge : Institutionen för ekonomi och företagande
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0024 seconds