Return to search

Business Intelligence : Skomakarens barn har ofta de sämsta skorna – en studie om hur BI används i konsultföretag

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hh-16867
Date January 2011
CreatorsVesterberg, Emil, Malin, Petersson, Andersson, Patrik
PublisherHögskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE), Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE), Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0028 seconds