Return to search

Företagsförvärv : en studie om motiv till företagsförvärv och om vilka de bidragande faktorerna är till ett lyckat förvärv

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hv-269
Date January 2003
CreatorsLarsson, Marie, Rommeskog, Rebecka
PublisherHögskolan Väst, Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa (HTU), Högskolan Väst, Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa (HTU), Trollhättan
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0017 seconds