Return to search

Mognaden av IT governance på ett Västsvenskt miljöföretag : en fallstudie på Rent & Varmt AB

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:lnu-20540
Date January 2012
CreatorsMilton, Malin
PublisherLinnéuniversitetet, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0017 seconds