Return to search

Från affärsidé till nöjd kund : En studie om interna marknadsföringsaktiviteter hos större hotell i Stockholm

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:sh-1783
Date January 2008
CreatorsFerreira Sjöström, Tobias, Johansson, Tomas, Rojas Fuentes, Fabian
PublisherSödertörns högskola, Institutionen för kommunikation, teknik och design, Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, teknik och design, Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, teknik och design
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.1069 seconds