Return to search

Aktiefonder vs investmentbolag : En jämförelse mellan dessa placeringsalternativ med avseende på risk och avkastning

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:sh-2524
Date January 2009
CreatorsShlemon, Evan, Shabo, Linnart
PublisherSödertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande, Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0088 seconds