Return to search

Die voortplantingsbiologie, teelt en hormoongeinduseerde geslagsverandering van vier Tilapiasoorte

M.Sc. / Please refer to full text to view abstract

Identiferoai:union.ndltd.org:netd.ac.za/oai:union.ndltd.org:uj/uj:12833
Date17 November 2014
Source SetsSouth African National ETD Portal
Detected LanguageDutch
TypeThesis
RightsUniversity of Johannesburg

Page generated in 0.001 seconds