Return to search

Klantediens as funksie van bemarkingsproduktiwiteit vir vervaardigers van vinnigbewegende verbruikersgoedere

M.Com. / Please refer to full text to view abstract

Identiferoai:union.ndltd.org:netd.ac.za/oai:union.ndltd.org:uj/uj:13935
Date20 August 2015
Source SetsSouth African National ETD Portal
Detected LanguageUnknown
TypeThesis
RightsUniversity of Johannesburg

Page generated in 0.002 seconds