• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 5113
 • 1695
 • 647
 • 291
 • 168
 • 143
 • 125
 • 120
 • 77
 • 70
 • 70
 • 61
 • 60
 • 29
 • 20
 • Tagged with
 • 9652
 • 2209
 • 2087
 • 2049
 • 1178
 • 1160
 • 1157
 • 722
 • 618
 • 606
 • 514
 • 455
 • 453
 • 443
 • 402
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

Diffusion and Growth of Steps and Islands on Surfaces

Heinonen, Jarkko 00 December 1900 (has links) (PDF)
No description available.
32

Fuel Evaporation Control System

Axfeldt, Daniel, Bruno, Johan January 2007 (has links)
Husqvarna AB uppmärksammade att det kommer införas nya miljöregler i Kalifornien gällande diffusionsutsläpp. De åkgräsklippare som går under namnet Rider och tillverkas av Husqvarna idag uppfyller ej dessa krav. Dagens bränsletank är tillverkad i plastmaterialet HDPE och avdunstande bränsleångor klättrar lätt igenom tankväggen ut i atmosfären vilket ej är tillåtet enligt de nya reglerna. Vi blev tillfrågade om vi kunde lösa problematiken och ta fram ett system som kontrollerar de avdunstade bränsleångorna och se till att detta system uppfyller de krav som ställs i Kalifornien. Som blivande ingenjörer tyckte vi att detta var ett passande examensarbete med många olika områden involverade som materialkunskap, tillverkningsprocesser, produktutveckling samt inblick i ett större företags arbete. Vi har med detta examensarbete tagit fram ett system som minskar det miljövådliga diffusionsutsläppet med cirka 90 %. Vi har arbetat med projektet så att det är klart för implementering samt gjort en modell som visar hur ett färdigt system kan se ut. Erfarenhet visar att de regler som uppkommer i Kalifornien sedan sprids till övriga USA. Även Europa förväntas skärpa sina diffusionsregler. Detta gör att vår lösning kan få en betydande spridning och få stora positiva effekter på miljön.
33

Multi-layer diffusion approximation for photon transport in biological tissue

Hollmann, Joseph 02 June 2009 (has links)
A method for improving the accuracy of the optical diffusion theory for a multi-layer scattering medium is presented. An infinitesimally narrow incident light beam is replaced by multiple isotropic point sources of different strengths that are placed in the scattering medium along the incident beam. The multiple sources are then used to develop a multi-layer diffusion theory. Diffuse reflectance is then computed using the multi-layer diffusion theory and compared with accurate data computed by the Monte Carlo method. This multi-source method is found to be significantly more accurate than the previous single-source method. The appendix to this thesis also shows the derivation of the extrapolated boundary condition. This boundary condition is utilized to solve for the discontinuity that occurs at the tissue-ambient medium interface. The boundary conditions for common index of refraction mismatches are solved for and listed in a table.
34

Patrii sermonis egestas : Einstellungen lateinischer Autoren zu ihrer Muttersprache : Ein Beitrag zum Sprachbewusstsein in der römischen Antike.

Fögen, Thorsten. January 2000 (has links)
Texte remanié de: Diss.--Fakultät für Orientalistik und Altertumswissenschaften--Heidelberg--Ruprecht-Karls-Universität, 2000. / Bibliogr. p. 237-266. Notes bibliogr. Index.
35

Examination of nano-C60 aggregates through dialysis membranes as surrogates for cell membrane diffusion

Stump, Kelly Lookabill. January 2009 (has links) (PDF)
Thesis (M.S. in enviromental science)--Washington State University, December 2009. / Title from PDF title page (viewed on Feb. 10, 2010). "School of Earth and Environmental Sciences." Includes bibliographical references (p. 33-34).
36

Diffusion, closure temperatures, and accessory mineral petrogeneses in a high-temperature aureole: refining the integration of P-T and t

McFarlane, Christopher R. M. 28 August 2008 (has links)
Not available / text
37

EFFECT OF HYDROSTATIC PRESSURE ON THE SELF-DIFFUSION RATE IN SINGLE CRYSTALS OF GOLD

Dickerson, Robert Harvey, 1937- January 1964 (has links)
No description available.
38

EFFECT OF PRESSURE ON ANISOTROPIC SELF-DIFFUSION IN ZINC

Norton, Mary Ann Cerella, 1940- January 1973 (has links)
No description available.
39

Investigation of a method for determining the rate of strontium diffusion in a potassium feldspar

Coleman, Dennis Dale, 1944- January 1970 (has links)
No description available.
40

Calcium diffusion in a mugearite melt.

Medford, Gary A., 1947- January 1970 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0888 seconds