• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • Tagged with
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Elpaketet - konvertera din bil till elbil

Sigurd, Christer, Johansson, Kristoffer January 2009 (has links)
<p>I dagens samhälle pratas det allt mer om det fossila bränslets negativa påverkan på miljön, men det är få som själva gör något åt saken. Nu finns chansen för dig att bidra till en grön framtid!</p><p>Projektgruppen har i egen regi med hjälp av ett flertal samarbetspartners tagit fram ett paket bestående av alla de komponenter som behövs för att konvertera en bensinbil till elbil. Paketet består av kvalitetsprodukter från leverantörer som erbjuder service över hela världen. Elpaketet kommer att vara</p><p>enkelt för kund att införskaffa genom vår hemsida, där all information om produkterna finns samt tips och råd på hur konverteringen går till praktiskt. Projektgruppen kommer även att erbjuda sina kunder tjänsten montering genom våra samarbetspartners verkstäder.</p><p>Tidigare har man behövt vara både elektriker och mekaniker för att kunna konvertera sitt fordon. Detta då det är många komponenter och leverantörer som måste identifieras och det har krävt goda mekaniska kunskaper för att kunna installera komponenterna. Nu räcker det att kunden har tillgång till vår internetsida och har mekaniska kunskaper för att själv kunna konvertera sitt fordon. För dem som inte har tillräckligt med kunskap eller tid finns möjligheten att lämna in sitt fordon för konvertering.</p><p>Under projektets gång har projektgruppen skaffat sig ett stort nätverk av samarbetspartners och sponsorer</p><p>som alla insett att elpaketet kan fylla en stor lucka i dagens samhälle där det inte finns några kompletta konverteringspaket. Gruppen har under framtagningen av elpaketet engagerat elever från Kattegattsgymansiet och Nässjö yrkeshögskola i projektet. De har hjälpt gruppen med framtagning av prototyp och framtagning av affärsplan.</p><p>Elpaketet är ett steg i rätt riktning, i framtiden kommer alla fordon att gå på el och dagens fossila bränslen kommer att vara historia. Så ta chansen och investera i en grön framtid!</p>
2

Elpaketet - konvertera din bil till elbil

Sigurd, Christer, Johansson, Kristoffer January 2009 (has links)
I dagens samhälle pratas det allt mer om det fossila bränslets negativa påverkan på miljön, men det är få som själva gör något åt saken. Nu finns chansen för dig att bidra till en grön framtid! Projektgruppen har i egen regi med hjälp av ett flertal samarbetspartners tagit fram ett paket bestående av alla de komponenter som behövs för att konvertera en bensinbil till elbil. Paketet består av kvalitetsprodukter från leverantörer som erbjuder service över hela världen. Elpaketet kommer att vara enkelt för kund att införskaffa genom vår hemsida, där all information om produkterna finns samt tips och råd på hur konverteringen går till praktiskt. Projektgruppen kommer även att erbjuda sina kunder tjänsten montering genom våra samarbetspartners verkstäder. Tidigare har man behövt vara både elektriker och mekaniker för att kunna konvertera sitt fordon. Detta då det är många komponenter och leverantörer som måste identifieras och det har krävt goda mekaniska kunskaper för att kunna installera komponenterna. Nu räcker det att kunden har tillgång till vår internetsida och har mekaniska kunskaper för att själv kunna konvertera sitt fordon. För dem som inte har tillräckligt med kunskap eller tid finns möjligheten att lämna in sitt fordon för konvertering. Under projektets gång har projektgruppen skaffat sig ett stort nätverk av samarbetspartners och sponsorer som alla insett att elpaketet kan fylla en stor lucka i dagens samhälle där det inte finns några kompletta konverteringspaket. Gruppen har under framtagningen av elpaketet engagerat elever från Kattegattsgymansiet och Nässjö yrkeshögskola i projektet. De har hjälpt gruppen med framtagning av prototyp och framtagning av affärsplan. Elpaketet är ett steg i rätt riktning, i framtiden kommer alla fordon att gå på el och dagens fossila bränslen kommer att vara historia. Så ta chansen och investera i en grön framtid!

Page generated in 0.0396 seconds