Return to search

Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning /

Diss. Örebro : Örebro universitet, 2006.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/185330676
Date January 2006
CreatorsGossas, Markus,
PublisherStockholm : Institutet för framtidsstudier,
Source SetsOCLC
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish

Page generated in 0.0012 seconds