Return to search

Att mötas i mötet : lärares upplevelser av det dagliga mötet med eleverna

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hv-1118
Date January 2003
CreatorsFredholm, Madeleine, Hansson, Lena
PublisherHögskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Trollhättan
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0027 seconds