Return to search

CSR, det har jag aldrig hört talats om! : En studie om anställdas förhållningssätt till CSR

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:mdh-12626
Date January 2011
CreatorsSandholm, Henrik, Eklund, Jonathan, Simonsen, Mikael
PublisherMälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0022 seconds