Return to search

Transkulturell omvårdnad : att bemöta patienters kulturella behov : en litteraturstudie

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hv-986
Date January 2004
CreatorsBerg, Karin
PublisherHögskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Trollhättan
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.014 seconds