• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3157
 • 1285
 • 400
 • 215
 • 19
 • 13
 • 10
 • 8
 • 6
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 5102
 • 2932
 • 1463
 • 1201
 • 1199
 • 1199
 • 1186
 • 515
 • 471
 • 257
 • 256
 • 252
 • 220
 • 198
 • 187
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Menschenverachtende Untergrundmusik? : Todesfaszination zwischen Entertainment und Rebellion am Beispiel von Gothic-, Metal- und Industrialmusik /

Akoto, Philip. January 2007 (has links)
Univ., Magisterarbeit--Münster, 2005. / Literaturverz. S. 103 - 106.
2

Varför låter det så bra? : Att härma andra för att bli en bättre låtskrivare

Svensson Rova, Anna January 2017 (has links)
Jag tror att låtskrivning är något de flesta av oss endast kan utveckla om vi övar på det. Att lyssna och härma hur andra har gjort, tror jag, är en ypperlig metod för att utveckla sitt eget låtskrivande. Jag har använt mig av detta arbete för att öva på att skriva låtar genom att utgå från andra artisters musik. Syftet har varit att bredda mitt eget låtskrivande och att få resultat som jag är mer nöjd med än vad jag brukar bli när jag skriver låtar och inte har någon tydlig startpunkt. Jag har valt fem låtskrivare/artister vars musik jag analyserat. Sedan har jag försökt plocka in element från deras musik i mitt eget låtskrivande. Resultatet blev fem låtar som jag gjort enkla demoinspelningar på. Jag har undersökt hur det påverkar min kreativa process att skriva utifrån andras musik. Jag har även reflekterat över hur resultatet av låtskrivningen påverkats och om jag fått med mig några kreativa verktyg som jag kan använda mig av i framtiden när jag skriver låtar.
3

Acquisition et représentation de connaissances en musique /

Bel, Bernard, January 1900 (has links)
Thèse de doctorat--Informatique--Aix-Marseille III, 1990. / Notice réd. d'après la couv.
4

Eigensinn und soziales Verhängnis Erfahrung und Kultur "anderer Musik" im 20. Jahrhundert

Thrun, Martin January 2009 (has links)
Zugl.: Chemnitz, Techn. Univ., Habil.-Schr.
5

Ton, rörelse och textur : Hur orkester och metallplatta möttes i stycket Vridning

Jonsson Gille, Madeleine January 2020 (has links)
No description available.
6

Att skriva musik

Sundell, Kim January 2017 (has links)
Syftet med det här projektet har varit att lägga stort fokus på att skriva ny musik och att arrangera den. Jag har utforskat olika sätt att skriva musik på och försökt att hitta fler sätt att variera min musik på, så som form, rytmik/groove och harmonik, samt att hitta en riktning och mening i musiken som jag skriver. / <p>Repertoar: Stitch, Stinger, Sticky, Stink och Switch.</p><p>Kompositör: Kim Sundell</p><p>Arrangör: Kim Sundell</p><p>Medverkande: Gitarr: Kim Sundell, trumpet: Karl Wallmyr, trummor: Jesper Hättander, piano: Rui Hallvares Andrade Paes, bas: Björn Lundén</p>
7

Ideas and images of music in English and Continental emblem books /

Calogero, Elena Laura. January 2009 (has links)
Zugl.: teilweise Diss. Univ. Firenze, 2001. / Originaltitel: "Lo, Orpheus with his harpe" : la musica nei libri di emblemi inglesi, 1565-1700, Titel der Originaldissertation. Bibliography: S. 239-266.
8

Revalveringar : den elektroniska musikens framförandeformer i den post-digitala tiden

Erlandsson, Mats January 2013 (has links)
No description available.
9

Att göra uttryck : Att arbeta med musikaliskt uttryck i sång

Lindeberg, Vanja January 2017 (has links)
No description available.
10

När trollet satt i grottan...

Bild, Maria January 2017 (has links)
No description available.

Page generated in 2.1038 seconds