• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1383
 • 454
 • 127
 • 10
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 1990
 • 1075
 • 314
 • 216
 • 198
 • 164
 • 150
 • 98
 • 91
 • 86
 • 85
 • 83
 • 79
 • 74
 • 72
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Menschenverachtende Untergrundmusik? : Todesfaszination zwischen Entertainment und Rebellion am Beispiel von Gothic-, Metal- und Industrialmusik

Akoto, Philip. 2007 (has links)
Univ., Magisterarbeit--Münster, 2005. Literaturverz. S. 103 - 106.
2

Organiserade musikaliska aktiviteter på fyra förskoleavdelningar i södra Sverige

Thornström, Sofie, Sandström, Annie 2012 (has links)
Abstract Uppsatsen syftar till att undersöka hur de organiserade musikaktiviteterna på fyra förskoleavdelningar är uppbyggda samt vilket syfte dessa har. Data samlades in genom observationer på fyra förskoleavdelningar som följdes upp med en intervju med den aktiva förskolläraren. De två frågor som ligger till grund för vårt arbete är: Vilket innehåll har de organiserade musikaliska aktiviteterna i förskolan? Vilken uppfattning har förskollärare om betydelsen av organiserade musikaliska aktiviteter för barn i förskolan? Huvudresultatet i vårt examensarbete visar att förskollärarna använder sig av olika verktyg för att fånga barnen i de musikaliska aktiviteterna. Pedagogerna har olika syn på samlingarna vilket gör att innehållet i de musikaliska aktiviteterna varierar och kan bidra till god språkutveckling för barnen.
3

Acquisition et représentation de connaissances en musique

Bel, Bernard Unknown Date (has links)
Thèse de doctorat--Informatique--Aix-Marseille III, 1990. Notice réd. d'après la couv.
4

Eigensinn und soziales Verhängnis Erfahrung und Kultur "anderer Musik" im 20. Jahrhundert

Thrun, Martin 2009 (has links)
Zugl.: Chemnitz, Techn. Univ., Habil.-Schr.
5

Varför låter det så bra? : Att härma andra för att bli en bättre låtskrivare

Svensson Rova, Anna 2017 (has links)
Jag tror att låtskrivning är något de flesta av oss endast kan utveckla om vi övar på det. Att lyssna och härma hur andra har gjort, tror jag, är en ypperlig metod för att utveckla sitt eget låtskrivande. Jag har använt mig av detta arbete för att öva på att skriva låtar genom att utgå från andra artisters musik. Syftet har varit att bredda mitt eget låtskrivande och att få resultat som jag är mer nöjd med än vad jag brukar bli när jag skriver låtar och inte har någon tydlig startpunkt. Jag har valt fem låtskrivare/artister vars musik jag analyserat. Sedan har jag försökt plocka in element från deras musik i mitt eget låtskrivande. Resultatet blev fem låtar som jag gjort enkla demoinspelningar på. Jag har undersökt hur det påverkar min kreativa process att skriva utifrån andras musik. Jag har även reflekterat över hur resultatet av låtskrivningen påverkats och om jag fått med mig några kreativa verktyg som jag kan använda mig av i framtiden när jag skriver låtar. 
6

Ideas and images of music in English and Continental emblem books

Calogero, Elena Laura. 2009 (has links)
Zugl.: teilweise Diss. Univ. Firenze, 2001. Originaltitel: "Lo, Orpheus with his harpe" : la musica nei libri di emblemi inglesi, 1565-1700, Titel der Originaldissertation. Bibliography: S. 239-266.
7

Att skriva musik

Sundell, Kim 2017 (has links)
Syftet med det här projektet har varit att lägga stort fokus på att skriva ny musik och att arrangera den. Jag har utforskat olika sätt att skriva musik på och försökt att hitta fler sätt att variera min musik på, så som form, rytmik/groove och harmonik, samt att hitta en riktning och mening i musiken som jag skriver.

Repertoar: Stitch, Stinger, Sticky, Stink och Switch.

Kompositör: Kim Sundell

Arrangör: Kim Sundell

Medverkande: Gitarr: Kim Sundell, trumpet: Karl Wallmyr, trummor: Jesper Hättander, piano: Rui Hallvares Andrade Paes, bas: Björn Lundén

8

Memoria, Macht, Musik eine politische Ökonomie der Musik in vormodernen Gesellschaften

Voigt, Boris 2006 (has links)
Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2006
9

Auf der Suche nach der inneren Uhr : musikalische, psychologische und neurologische Konzepte des Timings

Hähnel, Tilo. 2008 (has links)
Humboldt Univ., Magisterarbeit--Berlin, 2005.
10

Neue musikalische Wirklichkeiten Funktionalisierungen von Musik in der Erlebnisgesellschaft

Gropp, Eckhard 2002 (has links)
Zugl.: Bonn, Univ., Diss., 2002

Page generated in 0.0343 seconds