• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1472
 • 246
 • 206
 • 130
 • 13
 • 9
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 2081
 • 1146
 • 314
 • 217
 • 214
 • 167
 • 165
 • 98
 • 94
 • 92
 • 89
 • 85
 • 80
 • 80
 • 78
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Organiserade musikaliska aktiviteter på fyra förskoleavdelningar i södra Sverige

Thornström, Sofie, Sandström, Annie January 2012 (has links)
Abstract Uppsatsen syftar till att undersöka hur de organiserade musikaktiviteterna på fyra förskoleavdelningar är uppbyggda samt vilket syfte dessa har. Data samlades in genom observationer på fyra förskoleavdelningar som följdes upp med en intervju med den aktiva förskolläraren. De två frågor som ligger till grund för vårt arbete är: Vilket innehåll har de organiserade musikaliska aktiviteterna i förskolan? Vilken uppfattning har förskollärare om betydelsen av organiserade musikaliska aktiviteter för barn i förskolan? Huvudresultatet i vårt examensarbete visar att förskollärarna använder sig av olika verktyg för att fånga barnen i de musikaliska aktiviteterna. Pedagogerna har olika syn på samlingarna vilket gör att innehållet i de musikaliska aktiviteterna varierar och kan bidra till god språkutveckling för barnen.
2

Menschenverachtende Untergrundmusik? : Todesfaszination zwischen Entertainment und Rebellion am Beispiel von Gothic-, Metal- und Industrialmusik /

Akoto, Philip. January 2007 (has links)
Univ., Magisterarbeit--Münster, 2005. / Literaturverz. S. 103 - 106.
3

Eigensinn und soziales Verhängnis Erfahrung und Kultur "anderer Musik" im 20. Jahrhundert

Thrun, Martin January 2009 (has links)
Zugl.: Chemnitz, Techn. Univ., Habil.-Schr.
4

Acquisition et représentation de connaissances en musique /

Bel, Bernard, January 1900 (has links)
Thèse de doctorat--Informatique--Aix-Marseille III, 1990. / Notice réd. d'après la couv.
5

Varför låter det så bra? : Att härma andra för att bli en bättre låtskrivare

Svensson Rova, Anna January 2017 (has links)
Jag tror att låtskrivning är något de flesta av oss endast kan utveckla om vi övar på det. Att lyssna och härma hur andra har gjort, tror jag, är en ypperlig metod för att utveckla sitt eget låtskrivande. Jag har använt mig av detta arbete för att öva på att skriva låtar genom att utgå från andra artisters musik. Syftet har varit att bredda mitt eget låtskrivande och att få resultat som jag är mer nöjd med än vad jag brukar bli när jag skriver låtar och inte har någon tydlig startpunkt. Jag har valt fem låtskrivare/artister vars musik jag analyserat. Sedan har jag försökt plocka in element från deras musik i mitt eget låtskrivande. Resultatet blev fem låtar som jag gjort enkla demoinspelningar på. Jag har undersökt hur det påverkar min kreativa process att skriva utifrån andras musik. Jag har även reflekterat över hur resultatet av låtskrivningen påverkats och om jag fått med mig några kreativa verktyg som jag kan använda mig av i framtiden när jag skriver låtar.
6

Ideas and images of music in English and Continental emblem books /

Calogero, Elena Laura. January 2009 (has links)
Zugl.: teilweise Diss. Univ. Firenze, 2001. / Originaltitel: "Lo, Orpheus with his harpe" : la musica nei libri di emblemi inglesi, 1565-1700, Titel der Originaldissertation. Bibliography: S. 239-266.
7

Att skriva musik

Sundell, Kim January 2017 (has links)
Syftet med det här projektet har varit att lägga stort fokus på att skriva ny musik och att arrangera den. Jag har utforskat olika sätt att skriva musik på och försökt att hitta fler sätt att variera min musik på, så som form, rytmik/groove och harmonik, samt att hitta en riktning och mening i musiken som jag skriver. / <p>Repertoar: Stitch, Stinger, Sticky, Stink och Switch.</p><p>Kompositör: Kim Sundell</p><p>Arrangör: Kim Sundell</p><p>Medverkande: Gitarr: Kim Sundell, trumpet: Karl Wallmyr, trummor: Jesper Hättander, piano: Rui Hallvares Andrade Paes, bas: Björn Lundén</p>
8

Hur använder RedOne rytmisering? : På albumet MoveMeant / How Does RedOne Use Rythm? : On The Album, MoveMeant

Basson, Benton January 2013 (has links)
No description available.
9

Musiken i Inception : En analys av komposition och ljudbild

Algotsson, Daniel January 2013 (has links)
I detta arbete har jag försökt att kartlägga soundet till musiken till filmen ”Inception”, från 2010, från två olika vinklar. Fokusen ligger dels på den musikaliska kompositionen, alltså det musikteoretiska, dels på ljudbilden, alltså det klingande. Målet har också delvis varit att ta reda på om någon av de två vinklarna har större betydelse än den andra för soundet. Jag har gjort en djupgående analys och tagit reda på vad som gör ”Inception-musiken” till vad den är och skapat egen musik från de två infallsvinklarna, både kombinerade och var för sig. Resultaten visade hur mycket av kompositionen som egentligen bara vilade på två toner, och byggde på rytmer snarare än melodi och ljudbilden använde sig av en annorlunda blåssektion. Det visade sig även att ljudbilden hade större betydelse för musiken än vilka toner och ackord som faktiskt spelades. 16 individer som antingen studerar inom eller jobbar professionellt med musik har lyssnat på både min musik och originalmusiken samt svarat på en enkät om arbetet. Genom analytiskt arbete och musikaliska kunskaper har jag, enligt mig själv och dessa människor, lyckats återskapa soundet från filmen ”Inception”.
10

Musik i fritidshemmet

Holmberg, Jimmy January 2011 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0507 seconds