Return to search

Han eller hon eller våga vara jag? : Transkaraktärers känslor och sociala omgivning i barnlitteratur

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:uu-389564
Date January 2019
CreatorsZilén, Ida
PublisherUppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
RelationExamensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Page generated in 0.0022 seconds