• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3457
 • 713
 • 6
 • 3
 • 1
 • Tagged with
 • 4180
 • 3859
 • 3751
 • 2367
 • 2200
 • 2088
 • 523
 • 424
 • 381
 • 284
 • 269
 • 251
 • 249
 • 209
 • 205
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

Volkswagen – Das Bluff. : En kvalitativ studie kring Volkswagens utsläppsskandal

Larsson, Joakim, Löfquist, Erik January 2016 (has links)
No description available.
12

Unga kvinnor och Instagram : En kvantitativ undersökning om hur träningsbilder på Instagram medverkar till unga kvinnors hälsa och självbild / Young women and Instagram : Young women and Instagram - a quantitative survey, regarding how fitness images on Instagram contributes to young women’s health and self-esteem

Constanda, Julia January 2019 (has links)
No description available.
13

Once upon a time : En studie om hur Disneyprinsessor har porträtterats över tid i Disneyfilmer / Once upon a time : A study of how Disney princesses have been portrayed over time in Disney movies

Abduljalil, Zainab January 2019 (has links)
The purpose of this paper is to investigate how Disney princesses have been portrayed and how has it changed over time. I watched nine Disney films with a total of nine different princesses. I wanted to see if there are any stereotypical roles that fit in with female Disney princesses and also wanted to see when this change took place over how they were portrayed in the meantime. As a method, I have used qualitative content analysis. I chose different properties and categories that I was looking for in the movies. These categories and properties contain different stereotypical characters and chores that the princesses perform in their homes. This study has used the theories stereotypes and earlier research by Disney Princess. The conclusion was that there was a clear difference between the older and newer films. In the first films, the princesses only dreamed of finding their dream prince, but in newer films she had other goals and dreams than finding a man. The princesses in the first films were very stereotypical women and in newer films the princesses are braver and more independent.
14

Intersex i media : En kvalitativ innehållsanalys av tidningarnas rapportering om intersexualitet / Intersex in Media : A Qualitative Content Analysis on the Reporting About Intersexuality in Swedish Newspapers

Österström, Alina January 2019 (has links)
No description available.
15

Mordförsöket i Strömsund : Examensarbete Journalistprogrammet, våren 2017, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. En radiodokumentär om en skjuten imam och en tafflig torped

Holmertz, Adam, Evans, Julian January 2017 (has links)
För en handfull år sedan, i februari 2012, blev en imam och politisk flykting skjuten i Strömsund av en uzbekisk torped. Gärningsmannen dömdes till livstid i mars 2016 och de senare åren har inneburit betydande ökning av flyktingar till Sverige, många med politiska anledningar att fly, och sina egna orsaker att vara oroliga för att bli utsatta för attentat. Detta gjorde idag till den bästa tiden att berätta denna historia, och vi satte oss på att läsa in oss på artiklarna och beställa de dokument som vi skulle kunna behöva. Domar, förundersökningar, rapporter om situationen i Uzbekistan, och internetforum, för att även få en bild av vad de "riktigt kritiska" tyckte om saken. Snart visade det sig att den komiska bild vi haft inte stämde, av torpeden som står på ett tomt torg mitt emot sågverket och stoppar en förbiåkande sparkförare för att fråga om det går några fler bussar mot Östersund den dagen. Som tur var visade sig den riktiga historien vara ännu mer spektakulär. I denna rapport reflekterar vi över arbetet. De källor vi valde, de källor vi valde bort, hur vi resonerade kring valet av radiodokumentär som genre för berättandet, hur vi arbetade med källkritik och, sist men inte minst, redovisar vi hur vi arbetade med dramaturgi och stilistik. Vi redovisar hur vi använt oss av olika källor och hur vi redovisar även våra resonemang om hur vi ska framställa de personer som medverkar i dokumentären..   Efteråt följer en arbetsdagbok, där processen redovisas dag-för-dag, samt en line-by-line enligt Nils Hansons modell, där varje sakpåstående styrks med källhänvisningar, reportaget helhetsbild bedöms, och extra hänsyn tas till om eventuella kritiserade parter har fått chans att besvara kritiken.
16

Reporterreflektion - August Håkansson

Håkansson, August January 2017 (has links)
No description available.
17

Efterlysta brottslingar får bidrag av staten

Dahlin, Patrik, Andersson, Marcus January 2018 (has links)
Hundratals personer som har dömts till fängelse går fortfarande fria. Sedan den 1 januari 2012 befinner sig över 800 personer, som i april fortfarande var efterlysta och inte hade fått sina brott preskriberade, på fri fot. Artikelförfattarna har i sin granskning tittat närmare på 50 av personerna. Artiklarna avslöjar att flera efterlysta personer, utan att bli upptäckta, kan få hjälp av en rad svenska myndigheter. Trots att de öppet tar del av samhällets bekvämligheter har polisen och Kriminalvården inte lyckats hitta dem.  Andra personer i granskningen har haft en registrerad inkomst av tjänst hos Skatteverket under åtminstone ett inkomstår efter efterlysningen. Skatteverket vet därför vem som är utbetalare, men uppgifterna är i dessa fall sekretessbelagda. Klart är att utbetalaren antingen är en myndighet eller en arbetsgivare. Antingen får brottslingarna alltså hjälp av svenska myndigheter, eller så borde de vara lätta för polisen att hitta. Artikelförfattarna har också tittat närmare på ett fall. En internationellt efterlyst konstbedragare levde ett öppet liv och använde myndigheternas tjänster i flera år trots att hon borde ha suttit i fängelse. Åtta år efter den första efterlysningen ville Kriminalvården bredda den internationella efterlysningen till att gälla även utanför Europa. Detta trots att den efterlysta konstbedragen under de senaste åren hade använt sig och fått hjälp av Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Kronofogden, Folktandvården, Transportstyrelsen, förvaltningsrätten, sin hemkommun och flera olika sjukhus. I sin kontakt med myndigheterna angav hon flera gånger sin bostadsadress.
18

Här är vinnarna och förlorarna på nya spellagen

Adlercreutz, Martin, Enhager, Douglas January 2018 (has links)
No description available.
19

The Endless Boogie of Paul Majors

Ahldén, Viktor January 2018 (has links)
Mitt examensarbete är en kort dokumentär som följer den amerikanska musikern och skivsamlaren Paul Major. Paul var en misslyckad punkmusiker som genom sitt skivsamlande upptäckte en bortglömd skatt av självutgiven musik under 70 och 80 talet som brukar kallas ”real people”- musik eller outsider musik. En brokig skara av artister som alla har en sak gemensam, deras verk faller helt utanför ramen av vad som anses vara ”mainstream” musik. Vi får följa Paul under några dagar i New York när han leder oss igenom sin egen livshistoria och skivorna han upptäckte och hjälpte till att sprida. Han ger oss också en inblick i den oväntade andra akten i sitt liv när han trodde att det sista tåget hade gått.
20

"Influencers: Framtidens marknadsföringsverktyg" : En kvantitativ undersökning om fenomenet Influencer Marketing / "Influencers: the future of marketing"

Persson Hallström, Josefin January 2019 (has links)
Syftet till den här uppsatsen är att undersöka hur konsumenters allmänna inställning till influencer marketing ser ut och om Instagram-användare köper produkter som rekommenderas av influencers. Studien har gjorts genom en kvantitativ anonym enkätundersökning på internet. Studien är gjord utifrån Elihu Katz och Paul Lazarsfelds studie om tvåstegshypotesen, samt kommunikationsformen word-of-mouth. Jag har även valt att göra min studie utifrån forskning om traditionell reklam. Resultatet av den här studien visar att konsumenter generellt har en neutral inställning till influencer marketing. Den visar också att Instagram-användarna köper produkter som rekommenderas av influencers, men det är fortfarande rekommendationer från vänner, det vill säga word-of-mouth som har övertaget.

Page generated in 0.1526 seconds