• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1641
 • 808
 • 266
 • 196
 • 146
 • 132
 • 104
 • 49
 • 41
 • 40
 • 30
 • 30
 • 30
 • 30
 • 30
 • Tagged with
 • 4347
 • 629
 • 532
 • 485
 • 465
 • 458
 • 401
 • 360
 • 259
 • 242
 • 237
 • 237
 • 230
 • 226
 • 225
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
81

Alkohol som socialt verktyg : Är alkoholhaltiga drycker nödvändiga för ett lyckat värdskap?

Edström, Anna, Löfgren, Samuel, Wictor, Jesper January 2013 (has links)
En lyckad social tillställning är beroende av gästernas humör. Värden har vissa verktyg hen kan ta till hjälp för att behålla en god atmosfär. I följande uppsats diskuterades möjligheterna alkoholen ger i jakten på ett framgångsrikt värdskap. Syftet med studien är att belysa alkohol som socialt verktyg vid mötet mellan värd och gäst med avseende att skapa ett lyckat värdskap. Uppsatsen är en litteraturstudie som har använt sig av fem vetenskapliga artiklar för besvara syftet. Resultatet som artiklarna visade var att alkohol i måttliga mängder gör människor mer sociala och avslappnade. Det framgick också att värdens uppgift är att uppfylla sina gästers önskemål och på så sätt värna om processen som utgör ett gott värdskap. Som en återbetalning för att du har blivit inbjuden har du som gäst en social skyldighet att bidra till gemenskapen. I Sverige har vår kultur och vetskapen om att alkohol är en normupplösare påverkat våra dryckesvanor. Svenskar är i många fall blyga och reserverade. Alkoholen har använts som ett verktyg för att lösa upp de sociala svårigheter som kan uppstå. Värden är oftast fullt medveten om det sistnämnda men den moraliska aspekten läggs åt sidan och fokusen ligger på att tillfredsställa gästen samt att upprätthålla god stämning. / B-uppsatser
82

The Weltanschauung of untreated heavy drinkers : a reassessment of control, dependence and change

Hartney, Elizabeth January 1999 (has links)
No description available.
83

Highly selective hydrometallations and their application in synthesis

McLaughlin, M. G. January 2014 (has links)
No description available.
84

Evidence of inter- and intra-subunit alcohol and anesthetic binding cavities in the glycine receptor

McCracken, Mandy Leigh 06 November 2014 (has links)
Alcohol is abundantly consumed by society and general anesthetics are used everyday in operating suites throughout the world, yet the sites and mechanisms of action for these drugs are not completely understood. Glycine receptors (GlyRs) are pentameric ion channels expressed throughout the brain and spinal cord and have become increasingly popular targets in the study of alcohol action. Each GlyR subunit is composed of four alpha helical transmembrane segments (TM1-4), and although amino acids involved with alcohol action have been previously identified in TM1-4, the orientation of each of these residues with respect to a putative alcohol/anesthetic binding cavity remains controversial. In order to better characterize this binding cavity within the GlyR, we conducted a series of experiments using cysteine mutagenesis and biochemical cross-linking. In Aim 1, the participation of TM1 with TM3 in a common alcohol/anesthetic binding cavity was further investigated. We used two-electrode voltage clamp electrophysiology in Xenopus oocytes to demonstrate the ability of A288 in TM3 to form cross-links with I229 in TM1, which reduced the ability of both alcohol and anesthetics to modulate GlyR function. Aim 2 investigated whether TM3 could also participate in a binding cavity with TM4. We have shown that residues in TM4 are able to form cross-links with A288 in TM3, and found that cross-linking between TM3 and those residues in TM4 also reduced the ability of alcohol and anesthetics to enhance GlyR function. Aim 3 determined whether these cross-links are formed between residues within the same subunit (intra-subunit) or between subunits (inter-subunit), and ultimately whether these residues participate in a common alcohol/anesthetic binding cavity within or between GlyR subunits. GlyR protein, which measures about 50 kDa, was extracted from oocytes injected with the cysteine mutants, and immunoblotting was used with a GlyR-specific antibody to subsequently help quantify band ratios between cross-linked and uncross-linked conditions. We found an increase in the 100:50 kDa band ratio for the TM1-3 mutant only, but not TM3-4 mutant or the wild-type, which suggests TM1-3 may participate in an alcohol binding cavity between GlyR subunits while TM3-4 may contribute to a binding cavity within a subunit. / text
85

Measuring GABA←A benzodiazepine receptor [GBzR] function in health and illness

Potokar, John Piers January 2000 (has links)
No description available.
86

Calcium channel antagonists in the ethanol withdrawal syndrome and other convulsive states

Watson, William Patrick January 1994 (has links)
No description available.
87

Phase structure and interfacial composition of mixed surfactant microemulsions

Bumajdad, Ali Y. E. A. January 2000 (has links)
No description available.
88

Long-term behavioural changes associated with withdrawal from chronic ethanol

Manley, Samantha Jayne January 1997 (has links)
No description available.
89

Novel sensors for alcohol fermentation monitoring and control

Birch, S. W. January 1988 (has links)
No description available.
90

Model studies of LADH and natural macrocyclic complexes

Will, G. J. January 1982 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0403 seconds