• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 80
 • 3
 • 1
 • Tagged with
 • 84
 • 25
 • 21
 • 18
 • 16
 • 15
 • 13
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 10
 • 10
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Sång i förskolan : Att stödja språkutvecklingen för barn med andra modersmål genom sång

Shanberg, Hannah January 2016 (has links)
Det har visat sig finnas en brist av bra och lättillgängliga hemsidor inriktade på förskolan som erbjuder text, ljudmaterial och rörelser för sånger på andra språk än svenska. Detta arbete beskriver processen kring skapandet av en hemsida som stöd för pedagoger i förskolans användning av sång i sitt arbete med barn som har andra modersmål än svenska. Målet med detta arbete är att skapa en hemsida som erbjuder sång, text, översättning och rörelser för barnsånger på finska och engelska. Utgångspunkten för detta arbete är en sociokulturell syn på lärande där lärandet anses ske genom interaktion och språk och vara ett redskap för lärande. Valet att använda internet som plattform för att skapa ett hjälpmedel med fokus på sånger på olika språk grundades i att nästan alla i dagens samhälle använder internet. Genom att skapa en hemsida kan så många pedagoger som möjligt på förskolor nå denna produkt. Hemsidan skapades med hjälp av webbtjänsten Weebly. På hemsidan publicerades sex st. sånger på engelska respektive finska som spelades in med ljud och rörelser. Sångerna valdes utifrån att de inte var upphovsrättsskyddade och att de var omtyckta av barn. Sångtexter och svenska översättningar publicerades på hemsidan. Hemsidan utvärderades av tre pedagoger som var positiva och alla sa att de skulle använda sig av hemsidan inom den närmaste framtiden. De ansåg att hemsidan var rolig, tydlig och stilren, att den var informativ och lätt att använda. Ett möjligt utvecklingsområde för detta arbete är att utöka hemsidan till att inkludera sånger på fler språk.
2

Kundrecensioner : ett sätt för researrangörer att marknadsföra sig

Walter, Helena, Andersson, Mikaela January 2008 (has links)
<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:SimSun; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-alt:宋体; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;} @font-face {font-family:"\@SimSun"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-ansi-language:SV; mso-fareast-language:ZH-CN;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:250967155; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1263890032 69009419 69009423 69009413 69009409 69009411 69009413 69009409 69009411 69009413;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l0:level2 {mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --> <!--[if gte mso 10]><mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} --><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" /> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1" /> </o:shapelayout></xml><![endif]--></p><p>Tusentals budskap tävlar om konsumenters uppmärksamhet varje dag och det blir allt svårare för företag att kommunicera sina budskap till potentiella kunder. Användandet av kundrecensioner för teknik- och mediaprodukter har bevisats påverka försäljningen av dessa produkter positivt. Denna uppsats syftar till att ta reda på om kundrecensioner är ett bra marknadsföringsverktyg för resor, som är mer komplexa produkter än de som nämnts ovan. Frågan är om kundrecensioner kan hjälpa researrangörer att särskilja sig från konkurrenter samt hur recensionerna bäst utformas för att öka deras försäljning av resor.</p><p> </p><p>Det finns 187 svenska researrangörer som erbjuder paketresor till utländska destinationer. Denna studie inleds med en kartläggning av 37 av dessa researrangörer; de som har kundrecensioner på sina hemsidor. Detta gjordes för att få en översikt över fenomenets förekomst och utformning. Hemsidorna granskades utifrån kriterier som antal recensioner, navigering, omfattning samt om de var utformade som reseberättelser, forum eller endast bestod av omdömen om företaget självt. Sedan genomfördes intervjuer med 27 av dessa researrangörer för att få reda på deras syften med och hantering av kundrecensioner.</p><p> </p><p>Vi har även undersökt presumtiva resenärers respons på kundrecensionerna med hjälp av en enkätundersökning. Detta gjordes för att kunna jämföra researrangörernas resonemang kring kundrecensioner samt teorier och tidigare forskning med hur presumtiva kunder uppfattar dem. Respondenterna fick bedöma tre researrangörers hemsidor utifrån olika perspektiv samt rangordna dem i den ordning de helst handlar en resa av dem, baserat på kundrecensionerna.</p><p> </p><p>Några slutsatser i studien var:</p><p> </p><!--[if !supportLists]--><p> </p><!--[endif]--> <ul><li>20 procent (37 av 187) av researrangörerna har kundrecensioner i någon form på sina hemsidor.</li><li>Hälften av arrangörerna har utformat sina hemsidor på ett sätt som gör det är svårt att hitta kundrecensionerna</li><li>16 procent av researrangörerna publicerar även kritiska/negativa recensioner</li><li>Respondenterna uppfattar inte recensioner som är uteslutande positiva som trovärdiga</li><li>Respondenterna föredrar att recensionerna presenteras i form av reseberättelser i anslutning till paketresorna, men uppskattar även fria forum och bloggar.</li></ul><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> / <p>Thousands of messages compete for consumer’s attention every day. Its getting more and more difficult for companies and organisations to communicate their messages to potential customers. The use of customer reviews for technical and media products has been proven to increase sales for companies that sell this kind of products. This essay aims to find out if customer reviews are a good way to market services that are more complex as well. Vacation packages offered by tour operators are much more complex products than computers and mp3 players. Can customer reviews help tour operators to stand out from competitors and how can they best design them to increase sales and build their trademark? <!--[endif]--></p><p>We study customer reviews from three perspectives using three different methods. We map the phenomenon’s existence through observation of tour operator’s home pages. Criteria we look for are; how many of the 187 tour operators in Sweden have customer reviews, what form do they have, are negative reviews published and other criterions with relevance. Then we interviewed some of the tour operators that have customer reviews to find out their purpose with customer reviews and how they handle them. We also conduct a customer survey to find out the presumptive travellers response to customer reviews. Some conclusions from the study are:</p><p> </p><!--[if !supportLists]--> <!--[endif]--> <ul><li>20 per cent (37 of 187) of the tour operators have customer reviews of some sort on their home pages.</li><li>50 per cent of the tour operators have designed their home pages in a way that makes it difficult to find the reviews.</li><li>The respondents appreciate customer reviews, testimonials from former customer, and often find them inspiring.</li><li>The respondent doesn’t find reviews that are exclusively positive trustworthy.</li><li>The respondents prefer the reviews to come in the form of accounts of journeys stories, presented in direct connection to the vacation package.</li></ul><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><p> </p>
3

Kundrecensioner : ett sätt för researrangörer att marknadsföra sig

Walter, Helena, Andersson, Mikaela January 2008 (has links)
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:SimSun; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-alt:宋体; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;} @font-face {font-family:"\@SimSun"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-ansi-language:SV; mso-fareast-language:ZH-CN;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:250967155; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1263890032 69009419 69009423 69009413 69009409 69009411 69009413 69009409 69009411 69009413;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l0:level2 {mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --> <!--[if gte mso 10]><mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Table Normal";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-para-margin:0cm;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:widow-orphan;font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:#0400;mso-fareast-language:#0400;mso-bidi-language:#0400;} --><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" /> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1" /> </o:shapelayout></xml><![endif]--> Tusentals budskap tävlar om konsumenters uppmärksamhet varje dag och det blir allt svårare för företag att kommunicera sina budskap till potentiella kunder. Användandet av kundrecensioner för teknik- och mediaprodukter har bevisats påverka försäljningen av dessa produkter positivt. Denna uppsats syftar till att ta reda på om kundrecensioner är ett bra marknadsföringsverktyg för resor, som är mer komplexa produkter än de som nämnts ovan. Frågan är om kundrecensioner kan hjälpa researrangörer att särskilja sig från konkurrenter samt hur recensionerna bäst utformas för att öka deras försäljning av resor.   Det finns 187 svenska researrangörer som erbjuder paketresor till utländska destinationer. Denna studie inleds med en kartläggning av 37 av dessa researrangörer; de som har kundrecensioner på sina hemsidor. Detta gjordes för att få en översikt över fenomenets förekomst och utformning. Hemsidorna granskades utifrån kriterier som antal recensioner, navigering, omfattning samt om de var utformade som reseberättelser, forum eller endast bestod av omdömen om företaget självt. Sedan genomfördes intervjuer med 27 av dessa researrangörer för att få reda på deras syften med och hantering av kundrecensioner.   Vi har även undersökt presumtiva resenärers respons på kundrecensionerna med hjälp av en enkätundersökning. Detta gjordes för att kunna jämföra researrangörernas resonemang kring kundrecensioner samt teorier och tidigare forskning med hur presumtiva kunder uppfattar dem. Respondenterna fick bedöma tre researrangörers hemsidor utifrån olika perspektiv samt rangordna dem i den ordning de helst handlar en resa av dem, baserat på kundrecensionerna.   Några slutsatser i studien var:   <!--[if !supportLists]-->  <!--[endif]--> 20 procent (37 av 187) av researrangörerna har kundrecensioner i någon form på sina hemsidor. Hälften av arrangörerna har utformat sina hemsidor på ett sätt som gör det är svårt att hitta kundrecensionerna 16 procent av researrangörerna publicerar även kritiska/negativa recensioner Respondenterna uppfattar inte recensioner som är uteslutande positiva som trovärdiga Respondenterna föredrar att recensionerna presenteras i form av reseberättelser i anslutning till paketresorna, men uppskattar även fria forum och bloggar. <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> / Thousands of messages compete for consumer’s attention every day. Its getting more and more difficult for companies and organisations to communicate their messages to potential customers. The use of customer reviews for technical and media products has been proven to increase sales for companies that sell this kind of products. This essay aims to find out if customer reviews are a good way to market services that are more complex as well. Vacation packages offered by tour operators are much more complex products than computers and mp3 players. Can customer reviews help tour operators to stand out from competitors and how can they best design them to increase sales and build their trademark? <!--[endif]--> We study customer reviews from three perspectives using three different methods. We map the phenomenon’s existence through observation of tour operator’s home pages. Criteria we look for are; how many of the 187 tour operators in Sweden have customer reviews, what form do they have, are negative reviews published and other criterions with relevance. Then we interviewed some of the tour operators that have customer reviews to find out their purpose with customer reviews and how they handle them. We also conduct a customer survey to find out the presumptive travellers response to customer reviews. Some conclusions from the study are:   <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]--> 20 per cent (37 of 187) of the tour operators have customer reviews of some sort on their home pages. 50 per cent of the tour operators have designed their home pages in a way that makes it difficult to find the reviews. The respondents appreciate customer reviews, testimonials from former customer, and often find them inspiring. The respondent doesn’t find reviews that are exclusively positive trustworthy. The respondents prefer the reviews to come in the form of accounts of journeys stories, presented in direct connection to the vacation package. <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->
4

Webbsida skapad i WordPress / Website created in WordPress

Rosendal, Per January 2014 (has links)
Följande examensarbete gick ut på att skapa en ny hemsida åt restaurangen Tapas Bar &amp; Deli. Beställaren Petter Thylin hade en stor önskan av att uppdatera layouten på deras dåvarande hemsida och att få en snyggare och mer användarvänlig webbsida för att presentera sin restaurang. Att på ett tydligt sätt presentera den mest relevanta informationen på sidan var det som ansågs som det mest vesäntliga enligt både beställaren och mig själv. Detta innefattade information om öppettider, adressuppgifter, kontaktuppgifter och de olika menyerna. Ytterligare krav från Petter var bland annat att behålla deras logotyp och även dess gröna färg. En annan viktig aspekt var att hemsidan även skulle fungera bra på mindre skärmar, till exempel smartphones och surfplattor. Webbsidan utvecklades lokalt i publiceringsverktyget WordPress med hjälp av mjukvaran WAMPserver, vilken tillåter den egna datorn att agera likt en webbserver. Detta innebar att webbsidan kunde färdigställas och godkännas av beställaren innan den publicerades på deras publika webbserver. WordPress fungerar idag som ett CMS-system och är därför ett väldigt lätt verktyg att underhålla för användaren. Då beställaren besitter begränsad kunskap inom detta område ansåg jag att WordPress var det bästa alternativet att använda mig av för att skapa deras nya hemsida. Dessutom fick jag i och med detta chansen att ytterligare utveckla mina kunskaper inom WordPress vilket var mitt mål med följande projekt. Samtliga krav från den kravspecifikation som jag och Petter tillsammans kom överens om innan detta projekt drog igång uppfylldes. Logotypen placerades i webbsidans header och större delen av hemsidan gick i olika nyanser av den gröna färg som önskades. Vidare presenterades relevant information på ett tydligt sätt i form av widgets på samtliga sidor. Genom en responsiv layout navigeras webbsidan framgångsrikt även på mindre skärmar.
5

Välkommen till förskolan : Hemsidan som hjälpmedel för kommunikation

Färnkvist, Matilda, Holmkvist, Ewelina January 2014 (has links)
I kursen Självständigt arbete 15hp under förskollärarprogrammet har vi valt att skapa en hemsida som hjälpmedel för kommunikation. Syftet med hemsidan är att underlätta det första mötet med den svenska förskolan och det svenska språket för barn och vårdnadshavare med annat modersmål. Det ska även ses som ett redskap för pedagoger där de kan belysa de olika språken som finns i barngruppen, samt ta del av enkla ord på olika språk. På hemsidan kan det hittas enkel information om hur en dag på förskolan kan se ut och vad som kan behövas i vistelsen på förskolan. Det går även att ta del av vanliga föremål som kan finnas i förskolans inne- och utemiljö. På hemsidan hittas information på olika språk: svenska, engelska, polska och arabiska. För att kunna ta del av förskolans läroplan (Lpfö 98/10) översattes delar av den på de olika språken. Arbetsprocessen har bestått av insamling av forskning, skapandet av hemsidan samt rapportskrivning. Vi delade upp skrivandet utifrån de teoretiska utgångspunkter vi valt. Ewelina ansvarade för Två- och flerspråkighet, Sociokulturellt perspektiv samt Varför två- eller flerspråkighet. Matilda ansvarade för Kommunikation och IKT samt Varför hemsida. Vår hemsida skickades till förskollärare samt vårdnadshavare för att prova och utvärdera. Detta gjordes för att få svar på hur vår produkt kan fungera i verkligheten.     Nyckelord: kommunikation, hemsida, modersmål, förskolan, flerspråkighet
6

Saftfabrikens hemsida

Elofsson, Anna, Edlund, Anna January 2012 (has links)
Saftfabriken var i behov av en ny hemsida med nya funktioner och ny fräsch design. Beställaren ville ha en välkomstsida där grundläggande information kan hittas för kunden. Saftfabrikens kunder lämnar in äpplen som görs till must som de kan köpa. Företags och privata kunder kan även köpa ostlöpe, för denna tjänst ville beställaren ha formulär som skall skicka ett automatiskt mejl med uppgifter om mängd och kunduppgifter. Företagskunder skall kunna logga in och registrera sig som ny kund. Vår beställare önskade även en administratörspanel där han kan gå in och ändra texter på hemsidan. Vi har använt oss av PHP5, HTML, MySQL, CSS. Vi har även testat sidan med hjälp av testpersoner. Målet var att uppfylla beställarens önskningar och publicera sidan. Vid arbetets slut är målen uppfyllda.
7

Arbetsgivarnas hemsida, en outnyttjad rekryteringskanal : lEn studie om hur hemsidan används till att attrahera nya medarbetare och om budskapet som förmedlas inkluderar kvinnor och män

Aronsson, Patricia, Klefbohm, Alexandra January 2015 (has links)
Denna uppsats grundar sig i tesen om att arbetsgivare inte tar tillvara på hemsidan som en kommunikationskanal för att locka till sig potentiella medarbetare och att budskapet som förmedlas inte alltid är genomarbetat utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Tidigare forskning har undersökt jobbannonsens utformning och budskapet som förmedlas via denna medan hemsidan, som är en etablerad informationskälla, i mindre utsträckning berörts av forskningen.Denna studie utforskar hur företag använder sin hemsidas möjligheter att locka jobbsökande i marknadsföring- och rekryteringssyfte. En risk finns att arbetsgivare, omedvetet eller medvetet,förmedlar budskap i marknadsföringen som är mer riktat mot ena könet, därför undersöks även detta. Genom innehållsanalys visade resultatet, som utgör 70 undersökta hemsidor, på storvariation avseende hur hemsidan utnyttjas gällande informationsmängd, antal attribut,könskodade ord och bilder. Förmedlade attribut och budskap analyserades och dess möjliga konsekvenser diskuteras i uppsatsens analys- och diskussionsdel. Analysen visar att arbetsgivare bör använda hemsidan till att marknadsföra attribut tillsammans med ett jämställt språkbruk och på så sätt skapa förutsättning att locka både kvinnliga och manliga jobbsökande vilket skapar konkurrenskraft.
8

Utveckling av Lillmyrans hemsida

Holzinger, Peter January 2010 (has links)
<p>Föräldrakooperativet Lillmyran är en förskola som ligger i Gävle och de har en hemsida som behöver utvecklas. Förskolan ville ha hjälp med att först kartlägga vilka förväntningar medlemmarna hade på deras hemsida. Därefter skulle det undersökas om deras plattform för webbpublicering, CMS Made Simple, hade de tekniska förutsättningar som krävdes för att förverkliga deras önskemål. Till sist skulle även hemsidan utvecklas med tanke på de villkoren. Kartläggningen av förväntningarna på hemsidan skedde med hjälp av en enkätundersökning och systemet skapades med hjälp av CMS Made Simple. Resultatet av enkätundersökningen visade att Lillmyran ville ha en hemsida med en publik och en intern del innehållande olika slags information. Funktioner såsom nyheter, bild- och dokumenthantering var några av önskemålen från medlemmarna. Nästan alla funktioner gick att förverkliga i CMS Made Simple och de implementerades även på hemsidan.</p>
9

Utveckling av Lillmyrans hemsida

Holzinger, Peter January 2010 (has links)
Föräldrakooperativet Lillmyran är en förskola som ligger i Gävle och de har en hemsida som behöver utvecklas. Förskolan ville ha hjälp med att först kartlägga vilka förväntningar medlemmarna hade på deras hemsida. Därefter skulle det undersökas om deras plattform för webbpublicering, CMS Made Simple, hade de tekniska förutsättningar som krävdes för att förverkliga deras önskemål. Till sist skulle även hemsidan utvecklas med tanke på de villkoren. Kartläggningen av förväntningarna på hemsidan skedde med hjälp av en enkätundersökning och systemet skapades med hjälp av CMS Made Simple. Resultatet av enkätundersökningen visade att Lillmyran ville ha en hemsida med en publik och en intern del innehållande olika slags information. Funktioner såsom nyheter, bild- och dokumenthantering var några av önskemålen från medlemmarna. Nästan alla funktioner gick att förverkliga i CMS Made Simple och de implementerades även på hemsidan.
10

Utvärdering av webbportalsteknologier

Karlsson, Stefan January 2001 (has links)
<p>The purpose with this project is to evaluate which of today’s technologies for creating web applications is the most suitable to use when constructing web portals. From a great amount of different technologies, five of the most widespread and well known technologies have been chosen and closely examined on nine different web portal specific criteria. The result from this evaluation is a table where all the grades for each technology is displayed. With the help of this table, it is possible to get an idea about what technology is the most suitable to use when constructing a specific web portal. None of the evaluated technologies were better than the others on all criteria, which makes it impossible to select one technology that is the best in every respect. However, guidelines are presented for making an appropriate choice among the evaluated tehnologies.The purpose with this project is to evaluate which of today’s technologies for creating web applications is the most suitable to use when constructing web portals. From a great amount of different technologies, five of the most widespread and well known technologies have been chosen and closely examined on nine different web portal specific criteria. The result from this evaluation is a table where all the grades for each technology is displayed. With the help of this table, it is possible to get an idea about what technology is the most suitable to use when constructing a specific web portal. None of the evaluated technologies were better than the others on all criteria, which makes it impossible to select one technology that is the best in every respect. However, guidelines are presented for making an appropriate choice among the evaluated tehnologies.</p>

Page generated in 0.0263 seconds