• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 45958
 • 6072
 • 4684
 • 3155
 • 2653
 • 2431
 • 2431
 • 2431
 • 2431
 • 2431
 • 2426
 • 1456
 • 1023
 • 513
 • Tagged with
 • 53334
 • 9386
 • 5866
 • 4855
 • 4328
 • 4166
 • 4096
 • 3733
 • 3286
 • 3051
 • 3025
 • 2847
 • 2837
 • 2742
 • 2733
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

A Computational Study of Algebraic Chemistry

Veloz González, Tomás Igor January 2010 (has links)
La Química Algebraica es un modelo abstracto para la bioquímica. Una Química Algebraica se compone de una red de reacciones moleculares, prescindiendo de una dinámica que permita estudiar su evolución, pues el modelo se enfoca en como las moléculas pueden ser producidas o consumidas por las reacciones. Se ha probado que en una Química Algebraica, un tipo especial de subredes llamadas organizaciones, son las únicas subredes que pueden tener estabilidad dinámica. Este hecho permite simplificar la comprensión de la dinámica de los sistemas bioquímicos, dado que permite explicar la evolución del sistema como movimientos entre organizaciones en el espacio de fase. De aquí que el cómputo del conjunto de organizaciones de una Química Algebraica es una tarea central en la teoría. Al momento no han hay suficientemente buenos algoritmos para computar organizaciones, ni hay una comprensión de la estructura que subyace en la definición de organización (tal vez es esto es la razón de lo anterior). Esta tesis es un intento por formalizar el trabajo algorítmico en Químicas Algebraicas. Dicha formalización busca una fertilización cruzada entre modelos de Ciencias de la computación y Químicas Algebraicas. Es posible enmarcar las Químicas Algebraicas en algunos conocidos formalismos de la Ciencia de la computación como Sistemas de Adición de Vectores y Redes de Petri. Se investiga la equivalencia entre los formalismos mencionados y las Químicas Algebraicas. Luego algunos conocidos problemas de los Sistemas de Adición de Vectores y Redes de Petri tales como alcance (reachability), vida (liveness), etc., son estudiados desde la perspectiva de las Químicas Algebraicas, enfocando el análisis a la relación de dichos problemas con el problema de computar organizaciones. De las ideas que surgen del anterior análisis, se hace posible el desarrollo de varios resultados sobre el cómputo de organizaciones, así como sobre la estructura del conjunto total de organizaciones de una Química Algebraica. Un teorema para descomponer una organización, en subsistemas más simples, y sus implicaciones son derivados como los resultados más importantes de esta tesis. Los resultados de este trabajo hacen posible además el desarrollo de nuevos y más eficientes algoritmos para el cómputo de organizaciones y permite separar diferentes clases de Químicas Algebraicas en términos de la dificultad de computar su conjunto de organizaciones.
12

The chemistry of half-sandwich vanadium imido-amido complexes

Bătinaş, Aurora Alexandra, January 2009 (has links)
Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. / Met lit. opg. - Met samenvatting in het Nederlands.
13

Solvent effects on chemistry with alcohols an ab initio study /

Erp, Titus Sebastiaan van, January 2003 (has links)
Proefschrift Universiteit van Amsterdam. / Met bibliogr., lit. opg. - Met samenvatting in het Nederlands.
14

Metingen betreffende het oppervlak van Van der Waals voor mengsels van koolzuur en chloormethyl

Kuenen, Johannes Petrus. January 3792 (has links)
Thesis--Leyden. / No. 9 in vol. lettered: Chemistry pamphlets, 7.
15

Chemie Verneovek / Chemistry of Verne's novels

Deutschová, Olga January 2008 (has links)
V současné době je stále obtížnější upoutat pozornost žáků během výuky a vybavit je do života širokým vzdělanostním základem a žádoucími klíčovými kompetencemi, které jsou dnes stavěny do popředí. Proto bych zde ráda nabídla učitelům chemie možný způsob, jakým lze žáky seznámit s učivem. Snažím se nabídnout zcela konkrétní činnosti a zároveň nechávám učitelům volnou ruku v uplatnění a rozvíjení dále uvedených témat (viz tabulka č. 1). Vycházím z toho, že schopnosti, které si žáci osvojí během vyučování, by měly být založeny na jejich znalostech, zkušenostech a hodnotách. Tato diplomová práce nabízí řadu možností, jak lze uchopit výuku chemie a zábavnou formou žákům předat důležité poznatky z tohoto oboru, motivovat je dalšímu studiu a samostatné činnosti. Četba a téma diplomové práce má význam pro mediální výchovu a možnost rozvíjet u žáků klíčové kompetence v rámci RVP a ŠVP. Právě dnes je aktuální dbát důraz na rozvíjení klíčových kompetencí u žáků ZŠ a SŠ. Tato diplomová práce obsahuje řadu konkrétních činností, kterými se učitel může zaměřit na jednotlivé kompetence. Rozhodně sem patří kompetence učení, řešení problémů, komunikativní, kompetence pracovní a sociální kompetence. Zájemci o níže uvedenou problematiku se naučí řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, využívat prostředky...
16

COORDINATION CHEMISTRY OF N,N’- AZODOXIDES

Balaraman, Lakshmi 08 May 2019 (has links)
No description available.
17

Matrix algebra for quantum chemistry /

Rubensson, Emanuel H., January 2008 (has links)
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 2008. / Härtill 7 uppsatser.
18

Quantum chemistry for large systems /

Rudberg, Elias, January 2007 (has links)
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 2007. / Härtill 10 uppsatser.
19

Topographical influence on soil chemistry /

Sørensen, Rasmus, January 2006 (has links) (PDF)
Licentiatavhandling (sammanfattning) Uppsala : Sveriges lantbruksuniversitet. / Härtill 3 uppsatser.
20

Chemistry of Subporphyrin / サブポルフィリンの化学 / サブポルフィリン ノ カガク

Inokuma, Yasuhide 23 March 2009 (has links)
Kyoto University (京都大学) / 0048 / 新制・課程博士 / 博士(理学) / 甲第14406号 / 理博第3403号 / 新制||理||1498(附属図書館) / UT51-2009-D118 / 京都大学大学院理学研究科化学専攻 / (主査)教授 大須賀 篤弘, 教授 林 民生, 教授 丸岡 啓二 / 学位規則第4条第1項該当

Page generated in 0.2644 seconds