• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 823
 • 477
 • 283
 • 223
 • 178
 • 133
 • 73
 • 41
 • 35
 • 23
 • 23
 • 22
 • 17
 • 10
 • 10
 • Tagged with
 • 2709
 • 622
 • 454
 • 446
 • 382
 • 372
 • 331
 • 292
 • 249
 • 222
 • 189
 • 182
 • 180
 • 163
 • 158
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

"...Ein eigenes Local für Kunst und Alterthum" : die Institutionalisierung des Sammelns am Beispiel der Osnabrücker Museumsgeschichte : 125 Jahre Kulturgeschichtkitliches Museum Osnabrück, Museums- und Kunstverein Osnabrück e. V. /

Heese, Thorsten. January 2004 (has links)
Texte remanié de: Diss.--Philosophische Fakultät--Halle-Wittenberg, 2002. / Bibliogr. p. 599-612. Notes bibliogr.
32

Virtual museum exhibitions an exploration of the relationship between virtual exhibitions and visitors' responses /

Park, Namjin. Waxman, Lisa. January 2003 (has links)
Thesis (M.S.)--Florida State University, 2003. / Advisor: Dr. Lisa Waxman, Florida State University, School of Visual Arts and Dance, Dept. of Interior Design. Title and description from dissertation home page (viewed Apr. 7, 2004). Includes bibliographical references.
33

Methods for assessing influences of the visual-spatial environment on museum display attraction

Benne, Marcie Rae 08 1900 (has links)
No description available.
34

An immersive extension for the Michael C Carlos Museum : making space from within

Wills, Brian Wesley 12 1900 (has links)
No description available.
35

Att närma sig ett museum : Ett förberedelsematerial för förskolan

Larsson, Elin, Rosvall, Emma January 2014 (has links)
Detta är ett självständigt arbete bestående av en uppsats och en produkt som utformats inom förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet i nära samarbete med Museum Gustavianum. Undersökningar visar att museer och förskola/skola ofta vill samarbeta, men att detta samarbete ofta uteblir trots den goda viljan. I detta examensarbete har vi valt att titta närmre på vilka trösklar som finns och utvecklat en produkt för att främja användandet av museum som arena för lärande. Som ett led i produktutvecklingen har vi i förarbetet gjort en omvärldsanalys. I denna ingår en enkätundersökning, två observationer av guidade visningar, ett besök på museet med en barngrupp samt inläsning av tidigare forskning på området. Produkten är ett förberedelsematerial för förskolan i form av en berättelse, tänkt att kunna användas av pedagoger och barn inför ett besök på Museum Gustavianum. Ambitionen är att materialet ska väcka upptäckarlust och ge en introduktion och förkunskaper genom text och bild. Vid produktens utvärdering var pedagogerna positiva till materialet, men det efterfrågades även ett mer riktat material med konkret koppling till ett specifikt strävansmål utifrån förskolans läroplan, exempelvis matematik.
36

The design of an interactive multimedia application for the Redpath Museum mummy exhibit

Pan, Zheng, January 1900 (has links)
Thesis (M.Sc.). / Written for the School of Computer Science. Title from title page of PDF (viewed 2007/08/30). Includes bibliographical references.
37

Betriebscharakter und Ziele der Museen /

Witt, Carsten. January 2000 (has links)
Universiẗat, Diss.--Hamburg, 1998. / Literaturverz. S. 333-345.
38

Preventing and managing damage from aging batteries in historic computers in museum collections : /

McClure, James G. January 2006 (has links) (PDF)
Final Project (M.A.)--John F. Kennedy University, 2006. / "July 18, 2006"--T.p. Includes bibliographical references (p. 88-90).
39

Öffentliches Wissen Ausstellungstexte in Wissenschafts- und Technikmuseen

Lucas, Andrea January 2007 (has links)
Zugl.: München, Univ., Diss., 2007/2008
40

Ikonographische, stilistische und kunstsoziologische Studien zu den post-byzantinischen Ikonen in den Städten Antalya und Tokat

Yandim, Sercan. Unknown Date (has links)
Universiẗat, Diss., 2004--Marburg.

Page generated in 0.044 seconds